Från utanförskap till entreprenörskap

Stiftelsen Ester är en icke vinst-drivande ideell organisation. Vi vänder oss till kvinnor med kvinnor med utländsk bakgrund – idérika kvinnor som idag står utanför samhället men som var och en har viljan och kraften att vända sin situation och komma igång med sitt liv. Med egna pengar. Och efter eget huvud. Vi står på deras sida. Tillsammans bryter vi utanförskap genom entreprenörskap.

Läs mer om några av våra deltagare

SJÄLVFÖRTROENDET TILLBAKA

Självförtroendet tillbaka

Sverige har en av världens mest segregerade arbetsmarknader. Och som alltid är det kvinnorna som drabbas värst. Utanförskapet är stort. Och utsikterna tyvärr få. Trots gedigna utbildningar och mångåriga erfarenheter i bagaget.

De som saknar språk, kunskap om marknaden och kontakter har idag både svårt att starta eget och svårt att få en anställning. Därför finns Ester. En ideell kraft som ger marginaliserade kvinnor en rättvis chans.

Och framförallt självförtroendet tillbaka.

Ringar på vattnet

Vår vision är att…

Stödja invandrarkvinnor till eget liv och egen lön

Bryta utanförskapet

Bygga fler företag i kommunen

Spara pengar, vända kostnader till intäkter

Ringar på vattnet

Vi måste i Sverige våga tänka nytt. Vi måste fokusera på att hjälpa folk att komma ur utanförskap. Det ger ringar på vattnet. När en dotter ser sin mamma vara välmående och stark, förs känslan över till henne. Kvinnorna är förebilder för många i och när de bevisar att de har lyckats ger det resultat som sträcker sig. Förutom jobb och pengar till egen försörjning, ger ett en egen inkomst och entreprenörskap stärkt självkänsla och positiva effekter. Skatteintäkter istället för utgifter. Och i förlängningen möjlighet till sysselsättning för fler. Det är en bättre väg att gå. Och ett värdigare liv för alla.

Hur ska vi göra det här?

Läs mer om vårt erbjudande, eller kontakta oss för mer information.

Läs om vad vi erbjuder här!