Stiftelsen Ester vinnare av Diversity Index Award 2019 i kategorin ”Etnicitet”

Juryns motivering: Årets vinnare stärker utrikesfödda kvinnor genom kreativa metoder för att finna kapital, bygga nätverk, utveckla och ta fram hållbara affärsplaner på väg in i entreprenörskap och eget företagande. De arbetar för att bygga upp kvinnornas självförtroende, ifrågasätta normer som skapar exkluderande strukturer samt visa att alla kvinnor, oavsett etnisk bakgrund, kan bidra fullt ut för ökad affärsnytta. Organisationens långsiktiga arbete med att bryta utanförskap genom att bygga entreprenörskap är viktigt för att inga kvinnor ska lämnas utanför Sveriges hållbara utveckling.

Från utanförskap till entreprenörskap

Stiftelsen Ester är en icke vinst-drivande ideell organisation. Vi vänder oss till kvinnor med invandrarbakgrund – idérika kvinnor som idag står utanför samhället men som var och en har viljan och kraften att vända sin situation och komma igång med sitt liv. Med egna pengar. Och efter eget huvud. Vi står på deras sida. Tillsammans bryter vi utanförskap genom att bygga entreprenörskap.

Läs mer om några av våra deltagare

SJÄLVFÖRTROENDET TILLBAKA

Självförtroendet tillbaka

Sverige har en av världens mest segregerade arbetsmarknader. Och som alltid är det kvinnorna som drabbas värst. Bara i Skåne är nästan varannan kvinna med invandrarbakgrund arbetslös. Utanförskapet är stort. Och utsikterna tyvärr få. Trots gedigna utbildningar och mångåriga erfarenheter i bagaget.

De som saknar språk, kunskap och kontakter har idag väldigt små möjligheter att starta eget och ta ansvar för sin egen försörjning. Därför finns Ester. En ideell kraft som ger marginaliserade kvinnor en rättvis chans.

Och framförallt självförtroendet tillbaka.

Ringar på vattnet

Vår vision är att…

Stödja invandrarkvinnor till eget liv och egen lön

Bryta utanförskapet

Bygga fler företag i kommunen

Spara pengar, vända kostnader till intäkter

Ringar på vattnet

Vi i Sverige måste våga tänka nytt. Istället för att lägga pengar och stöd på människor i utanförskap, måste vi fokusera på att hjälpa folk att komma ur det. Det ger ringar på vattnet. När en dotter ser sin mamma vara välmående och stark, förs känslan över till henne. Kvinnorna är förebilder för fler i målgruppen och när de bevisar att de har lyckats ger det resultat som sträcker sig. Förutom jobb och pengar till egen försörjning, ger ett framgångsrikt entreprenörskap stärkt självkänsla och positiva effekter. Skatteintäkter istället för utgifter. Och i förlängningen möjlighet till sysselsättning för fler. Det är en bättre väg att gå. Och ett värdigare liv för alla.

Hur ska vi göra det här?

Läs mer om vårt erbjudande, eller kontakta oss för mer information.

Läs om vad vi erbjuder här!