EN VÄG TILL EGENFÖRSÖRJNING

Ester erbjuder utrikes födda kvinnor en väg till egenförsörjning. Under vårt entreprenörsprogram väcker och vidareutvecklar vi deltagarnas intresse för entreprenörskap genom att lyfta fram egenskaper som företagsamhet och initiativtagande och ge en ökad känsla av kontroll och en större tro på sin egen förmåga.

Esters entreprenörsprogram utgår från att varje företagare behöver: (1) kunskapskapital; (2) socialt kapital och; (3) startkapital. Under programmet får deltagarna utbildning i personligt ledarskap, hushållsekonomi, entreprenörskap, företagsekonomi, försäljning, marknadsföring och livsstil och hälsa. Vi lägger ned mycket tid på att utveckla affärsplanen och göra företaget redo för uppstart. Tillsammans med deltagarna besöker vi banken, ansöker om starta-eget-bidrag, registrerar företaget, skriver avtal, hittar första kunden, och genomför marknadsföringsinsatser.

Deltagarna får också en mentor/mentorsgrupp som tillsammans med Ester aktivt följer och stöttar deltagaren under företagsutvecklingen.

För de företagare som behöver tillskott av kapital arbetar Ester aktivt med affärsbanker för att få till mikrolån till låg ränta. All utbildning och träning genomförs av personer med gedigen erfarenhet från näringslivet samt med ämnesexperter.

Som deltagare i Esters utbildning ingår man i en mindre grupp som träffas flera dagar i veckan. Deltagarna får ett utvidgat nätverk av viktiga kontakter och grundläggande kunskaper för att starta eget företag, medan övrig tid ägnas åt självstudier, studiebesök, fysiska aktiviteter och prova-på-arbete.

EN ENKEL METODIK

skanekuben

 

 

 

 

 

 

Att starta företag kräver kapital. Men allt handlar inte om pengar. Du behöver mer än så. Vi kallar Esters metodik för Skånekuben och det är vårt enkla sätt att förklara hur vi stöttar dig med det du behöver för att komma igång.

KUNSKAPSKAPITAL
Utbildning i personligt ledarskap och företagande och ekonomi, livsstil och hälsa och kunskap om arbetsmarknaden.

SOCIALT KAPITAL
Bygga nätverk i gruppen och med kunder, leverantörer, myndigheter och samarbetspartners.

FINANSIELLT KAPITAL
Möjlighet till banklån efter genomförd utbildning och godkänd affärsplan.