ERBJUDANDET

18 VIKTIGA MÅNADER

Ester erbjuder kvinnor med invandrarbakgrund en väg till egenförsörjning.

Dels genom vårt program som sträcker sig över 18 månader och är indelat i tre faser om vardera sex månader – Utbildningsfasen, Startafasen och Drivafasen. Kvinnorna som är med får lära sig personligt ledarskap, entreprenörskap och marknadsföring.

Dels genom möjligheter till mikrofinansiering via partners i vårt nätverk, och naturligtvis genom coachning under uppstartsperioden.

 

ETT STEG I TAGET

Som deltagare i Esters utbildning ingår du i en mindre grupp som träffas flera dagar i veckan. Du får ett utvidgat nätverk av viktiga kontakter och grundläggande kunskaper för att starta eget företag, medan övrig tid ägnas åt självstudier, studiebesök, fysiska aktiviteter och prova-på-arbete.

 Beskrivning av våra faser, ett steg i taget-

 

 skanekuben

EN ENKEL METODIK

Att starta företag kräver kapital. Men allt handlar inte om pengar. Du behöver mer än så. Vi kallar Esters metodik för Skånekuben och det är vårt enkla sätt att förklara hur vi stöttar dig med det du behöver för att komma igång.

KUNSKAPSKAPITAL
Utbildning i personligt ledarskap och företagande. Från affärsidé till start av ditt företag.

SOCIALT KAPITAL
Bygga nätverk i gruppen och med kunder, leverantörer, myndigheter och samarbetspartners.

FINANSIELLT KAPITAL
Möjlighet till banklån efter genomförd utbildning och godkänd affärsplan.