Vem är Ester?

PERSONERNA BAKOM

Ester grundades 2012 av Sofia Altafi, Maria Borelius och Kerstin Thulin. Tre starka kvinnor – alla med olika bakgrund inom företagande, näringsliv, forskning och arbete med hjälporganisationer.

Region Skåne och Tillväxtverket har tillsammans finansierat Esters pilotprojekt och vi samarbetar med våra partners Swedbank och hjälporganisationen Johanniterhjälpen för att kunna erbjuda mikrolån och ekonomisk rådgivning.

Utöver dessa är en rad företag sponsorer till Ester, dels som ett led i deras CSR-arbete men framförallt för att de ser potentialen i kvinnors nyföretagande. För samhället i stort och för dem själva.

Styrelsen består av personer med en bred erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Ordförande är Maria Borelius, övriga ledamöter är Fredrik Jacobsson, Björn Blomberg, Magnus Janson, Ann Askenberger, Sofia Altafi samt Kerstin Thulin. Adjungerad är Hans-Eric von der Groeben.

 

Våra företag

 

ENSAM ÄR STARK. TILLSAMMANS ÄR STARKARE.

Stiftelsen Ester är en ideell stiftelse som drivs av att bryta utanförskap genom entreprenörskap. Vi tror på den enskildes förmåga att förändra, men inser att ensam inte klarar allt. Därför bygger vår framgång på ett samspel mellan oss, kommuner och företag. Det ger hävstång. Vi ser det dagligen. I företagen vi bygger. Och hos kvinnorna vi stärker.