SWELDA

Sandra och hennes sambo bildade i mars 2016 tillsammans aktiebolaget SWELDA (www.swelda.se) med bifirman I&D Lounge. Företaget säljer konsulttjänster inom kvalitetssäkring av svetsarbete och bifirman handlar med möbler. För närvarande ligger fokus på huvudverksamheten och för den delen av företaget har kontrakt slutits med företag i Helsingborg och Göteborg. Företaget har kontor i båda städerna och kontrakt med underkonsulter. Parallellt driver Sandra vidare sitt fotoföretag, Sandra Suminaite Photography (www.suminaite.se) som hon startade 2014.