PERSONERNA BAKOM

Ester grundades 2012 av Sofia Altafi, Maria Borelius och Kerstin Thulin. Tre starka kvinnor – alla med olika bakgrund inom företagande, näringsliv, forskning och arbete med hjälporganisationer.

Region Skåne och Tillväxtverket har tillsammans finansierat Esters pilotprojekt i Skåne. Under pilotprojektet samarbetade vi med Swedbank och hjälporganisationen Johanniterhjälpen för att kunna erbjuda mikrolån och ekonomisk rådgivning. I Stockholm har Esters verksamhet initialt fått finansiering från Länsstyrelsen. Under 2017 till 2019 har vi genomfört ett projekt i Haninge som finansierats av Tillväxtverket samt Hembla och Samordningsförbundet Östra Södertörn.

De förändrade omständigheterna under 2020 har inneburit en omställning för oss och vårt utbildningsprogram. I februari rekryterade vi tio kvinnor med ursprung från åtta länder och sedan april genomför vi ett virtuellt entreprenörsprogram i samarbete med Nyföretagarcentrum Sverige. 

En rad företag är sponsorer till Ester, dels som ett led i deras CSR-arbete men framförallt för att de ser potentialen i kvinnors nyföretagande. För samhället i stort och för dem själva.

Styrelsen består av personer med en bred erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Ordförande är Sofia Altafi och övriga ledamöter är Kerstin Thulin, Fredrik Jacobsson, Hans-Eric von der Groeben, Anna Nordström Carlsson, Maria Borelius samt Ann Askenberger.

VÅRA PARTNERS

ENSAM ÄR STARK. TILLSAMMANS ÄR STARKARE.

Stiftelsen Ester är en ideell stiftelse som drivs av att bryta utanförskap genom entreprenörskap. Vi tror på den enskildes förmåga att förändra, men inser att ensam inte klarar allt. Därför bygger vår framgång på ett samspel mellan oss, kommuner och företag. Det ger hävstång. Vi ser det dagligen. I företagen vi bygger. Och hos kvinnorna som stärks.